Materi

Tali, Simpul, dan Ikatan

29KViews

Pioneering merupakan salah satu keterampilan dan ketangkasan di bidang Tali Temali. Dalam tali temali kita sering mencampuradukkan antara tali, simpul dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali.

Tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal kayu, balok, bambu dan sebagainya.

Macam simpul dan kegunaannya

 1. Simpul ujung tali : Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas
 2. Simpul mati : Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan tidak licin
 3. Simpul anyam : Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering
 4. Simpul anyam berganda : Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah
 5. Simpul erat : Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan
 6. Simpul kembar : Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin
 7. Simpul kursi : Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan
 8. Simpul penarik : Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar
 9. Simpul laso

Macam Ikatan dan Kegunaannya

 1. Ikatan pangkal : Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan.
 2. Ikatan tiang : Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik.
 3. Ikatan jangkar : Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring.
 4. Ikatan tambat : Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan.
 5. Ikatan tarik : Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon.
 6. Ikatan turki : Gunanya untuk mengikat sapu lidi setangan leher
 7. Ikatan palang
 8. Ikatan canggah
 9. Ikatan silang
 10. Ikatan khaki tiga

http://pramukanet.org

ads_rakasmada
RakaSmada
the authorRakaSmada
Rakasmada merupakan akronim dari Pramuka Smadangawi yang mempunyai Ambalan bernama Raden Mas Soerjo – Raden Ajeng Kartini. Guguspdepan RakaSmada adalah 02 079 dan 02 080 yang masuk dalam wilayah Kwartir Ranting Geneng, Kwartir Cabang Ngawi, dan Kwartir Daerah Jawa Timur. Kontak : info@rakasmada.org

Leave a Reply